Навигация

Акредитация

Акредитация

Институционалната акредитация: дадена на 03.10.2013 г. за срок от 6 години


Валидна до: 03.10.2019 г.


Оценка: 9.02 (девет цяло и две стотни)


Капацитет на висшето училище: 2000

 

Програмна акредитация