Навигация

Ръководство

ПОМОЩНИК-РЕКТОР НА АКАДЕМИЯ НА МВР

 инж. Илия Димитров Хрисимов
Роден на 26.09. 1971 г.

Образование:

- 1989 г. -1994 г. - ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново. Специалност „Мотострелкови“с военна квалификация „Офицер от мотострелкови войски“, и гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“ с квалификация „Машинен инженер“.
- 2002  - 2004 г. – ОКС Магистър в Академия на МВР, специалност „Публична администрация”


Професионална кариера:

-1994 г. - 1998 г. Командир на взвод, НС „Жандармерия“ - под. 72345;
-1998 г. - 2000 г. Командир на курсантска рота, ВИПОНД;
- 2000 г. - 2014 г. Комендант на Академията на МВР.

Допълнителна квалификация:

-1998 г. – Курс начална подготовка на офицери от НСГП и НСЖ;