Навигация

Факултет "Полиция"

РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

 ДЕКАН

 

 

 

доцент доктор Бойка Ивайлова Чернева

Родена на 15 ноември 1973 г.

 

Образование:
1997 г. - СУ “Св. Климент Охридски” – София, редовна форма на обучение, специалност “Право”, магистър по право
2009 г. - доктор по право (05.05.01 Обща теория на държавата и правото)
2011 г. - доцент по право

Трудов стаж:
1998 г. - Стажант-съдия при Софийски окръжен съд
1999 - 2000 - Юрисконсулт в Столична община – район „Изгрев”
2000 - 2004 - Асистент в Катедра „Публичноправни и гражданскоправни науки”, Академия на МВР
2004 - 2007 - Старши асистент в Катедра “Публичноправни и гражданскоправни науки”, Академия на МВР
2007 г. - Главен асистент в Катедра „Публичноправни и гражданскоправни науки”, Академия на МВР
2010 г – Секретар на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР

 

Специализации:
Право на Европейския съюз, Инструменти и системи за полицейско сътрудничество в Европейския съюз
Участвала е в курсове на СЕРOL за повишаване на квалификацията в Испания, Германия и Холандия по темата „Права на човека”

 

Научни публикации:
„Същност на юридическите задължения”(2004); „Юридическите задължения като източник на субективни права”(2006); Европейският съюз като зона за свобода, сигурност и правосъдие (2010); Основни права на гражданите на Европейския съюз (2010); „Moral and legal obligations” (2010) и др.