Навигация

Процедури за защита на дисертации

Процедури

Образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ 

 

Дисертант: Даниела Симеонова Караманова

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 09 февруари 2017 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Психология на дейността, професионално направление 3.2. „Психология“ 

Дисертант: Владимир Атанасов Жечев

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 12 октомври 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ 

 

Дисертант: Радослав Маринов Радев

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 25 юли 2016 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ 

 

Дисертант: Валентина Славкова Хорозова

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 07 юли 2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на  Академията на МВР.

 

Докторска програма  „Организация и управление извън сферата на материалното производство,  професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант:  Иван Стоянов Лолев

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 08 юли 2016 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР

 

 

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

 

Дисертант: Борис Николов Прешелков

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 25 май 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Нина Георгиева Тодорова-Якова

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 19 май 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Андрей Атанасов Джунин

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 25 март 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Георги Димитров Константинов

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 25 март 2016 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Виктория Бориславова Борисова

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 16 февруари 2016 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Христо Константинов Иванов

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 16 февруари 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Антон Николаев Златанов

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 11 февруари 2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Петър Тодоров Тодоров

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 09 февруари 2016 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Милорад Руменов Йорданов

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 09 февруари 2016 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Свилен Христов Даргов

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 30 ноември 2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.