Навигация

Процедури за защита на дисертации

Процедури

Образователна и научна степен "доктор"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)", професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

 

Дисертант: Надежда Минкова Пенчева

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 03 май 2017 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.

 

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“ 

 

Дисертант: Даниела Симеонова Караманова

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 09 февруари 2017 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Академията на МВР.