Навигация

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Пазарджик при Академия на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции - 12.05.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Казанлък при Академия на МВР по предварителна заявка" - 04.04.2017 г.

 

Техническа спецификация за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции. - 29.03.2017 г.

 

Техническа спецификация за „Доставка на компютърно и друго оборудване в Академията на МВР“ - 18.11.2016 г.

 

Техническа спецификация за "Изграждане на полигон за симулации и внедряване на компютърни технологии" - 18.10.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни продукти за нуждите на стола на ЦСПП - ПБЗН гр. Варна - 16.02.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ведомствения бюфет на ЦСПП - Пазарджик при Академия на МВР  - 12.02.2016 г.

 

Техническа спецификация за доставка на хранителни продукти, подробно изброени по-долу в обособени позиции за нуждите на ЦСПП-Варна - 18.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирани сравнителни микроскопи и стерео микроскоп за балистични и трасологични изследвания” - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на система за анализ на документи с Full-HD резолюция - 12.09.2015 г.

 

Техническа спцификация за доставка и гаранционна поддръжка на осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон - 12.09.2015 г.

 

Техническа спецификация за доставка на техническо оборудване и обзавеждане на шест учебни зали в Академията на Министерство на вътрешните работи  - 11.09.2015 г.

 

Техническа спецификация за "Реновиране, доставка и монтаж на обзавеждане на шест зали в Академията на МВР" по обособени позиции. - 08.10.2015 г.