Навигация

Прием

Места за прием на кандидати в Академията на МВР

Броят на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2011/2012 г. в АМВР по специалности, образователно-квалификационни степени и образователни и научни степени и форми ще бъде публикуван допълнително, след определянето им със заповед на министъра на вътрешните работи.

 

Прием за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията на МВР за учебната 2010/2011 г.

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

редовна

4 години

мъже

80

 

жени

20

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

задочна

5 години

мъже

35

 

жени

12

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

задочна

5 години

общо

3

 

за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ при Министерството на правосъдието

 

 

 

 "Пожарна и аварийна безопасност"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

редовна

4 години

мъже

12

 

жени

3

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 

 

 "Пожарна и аварийна безопасност"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

задочна

5 години

мъже

8

 

жени

2

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 

 

 "Кризисен мениджмънт"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

редовна

4 години

мъже

12

 

жени

3

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 

 

 "Кризисен мениджмънт"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"бакалавър"

задочна

5 години

мъже

12

 

жени

3

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 

 

Прием за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в Академията на МВР за учебната 2010/2011 г.

 

 

"Публична администрация"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

25

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 "Публична администрация"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

2

за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ при Министерството на правосъдието

 

 "Публична администрация"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

2

за други ведомства въз основа на сключен договор по чл. 133 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 

"Публична администрация"

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

годишна

такса

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

25

300 лв.

за студенти по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование

 

 

 

"Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

25

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

"Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

2

за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ при Министерството на правосъдието

 

"Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

годишна
такса

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

10

1578 лв.

за студенти по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование

 

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

30

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

3

за нуждите на Главна дирекция „Охрана“ при Министерството на правосъдието

 

 "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

2

за други ведомства въз основа на сключен договор по чл. 133 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 

"Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред"

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

годишна

такса

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

10

1578 лв.

за студенти по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование

 

 

 

"Пожарна и аварийна безопасност"

 

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

15

за нуждите на Министерството на вътрешните работи

 

 

"Защита на националната сигурност"

ОКС

форма на обучение

срок на обучение

категория

места

годишна
такса

"магистър"

задочна

1.5 години

общо

25

1578 лв.

за студенти по чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование

 

 

 

Прием за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Академията на МВР за учебната 2010/2011 г.

 

 

05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

4

 

 

05.05.16 Наказателно право

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

1

 

 

05.05.17 Наказателен процес

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

1

 

 

05.05.19 Криминалистика

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

1

 

 

05.05.20 Криминология

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

1

 

 

05.06.21 Психология на дейността

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

1

 

 

02.19.01. Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

2

 

 

02.19.07. Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации

 

ОНС

форма на обучение

 

категория

места

"доктор"

задочна

 

общо

2