Навигация

Прием

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
       Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба.

 

 

РЕКТОР  

     ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

 

Наредба Із - 849/17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2014/2015

 

ПМС № 109 от 10 май 2014 за утвърждаване на таксите за кандидастване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.

 

Заповед Із-1169/27.05.2014 г. относно: Определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2014/2015 г.

 

Срокове по Наредба за прием на курсанти, студенти и докторанти за уч. 2014/2015 г.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ 

 

Условия и ред за кандидатстване за учебната 2014/2015

 

Изисквания за явяване на специализиран подбор

 

Някои задължителни изисквания към кандидатите за курсанти

 

Изисквания за проверка на физическа годност

 

Документи за кандидатстване за ОКС "магистър"

 

Конкурсни изпити

 

Балообразуване, класиране и записване

 

Програма за изпитен тест по български език - ОКС "Бакалавър"

 

Примерни въпроси от изпитен тест по български език - ОКС "Бакалавър"

 

Програми за изпитните тестове- ОКС "Магистър"

 

Нормативи за физическа годност

 

Банкови сметки

 

Резултати от тестове - ОКС "магистър"

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

 

 Ректорат и факултет "Полиция"

   тел.: 02/ 98 29 250,  98 29 275  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Младост-4", бул. Александър Малинов №1 - Карта

 

 Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

 тел.: 02/ 98 21 075  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Илинден", ул. „Пиротска” № 171 - Карта 

 

 Ректорат - отдел "Учебна и информационна дейност"

 тел.: 02/ 98 29 236  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Младост-4", бул. Александър Малинов №1 - Карта