Навигация

Прием

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
       Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба.

 

 

РЕКТОР  

 

     ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Наредба 8121з-534 от 03 април 2017 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017/2018 година -обнародвана, ДВ бр. 31, 18.04.2017 г.

 

 

Заповед за определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в АМВР за учебната 2017/2018 г. 

 

Решение № 240 на МС от 27 април 2017 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

 

Решение № 236 от 27 април 2017 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2017-2018 година

 

Утвърден брой за прием в АМВР на курсанти и студенти, държавна поръчка

 

 

 

 

График за провеждане на медицинско освидетелстване

 

График за провеждане на проверка на физическата годност

 

График за психологично изследване

 

 

Специалности

 

Банкови сметки за превод на таксите за кандидатстване

 

Условия и ред за кандидатстване


Документи за кандидатстване


Балообразуване, класиране и записване


Конкурсни изпити


Указания за специализиран подбор


Указания за провеждане на медицинско освидетелстване


Нормативи за физическа годност

 

Програма за тест по Български език и литература за кандидат-студенти за ОКС "бакалавър", задочна форма на обучение, които нямат оценки от зрелостни изпити в дипломите за средно образование

 

Програми за изпитните тестове за ОКС "магистър"

 

За повече информация можете да посетите Фейсбук страницата на Академията на МВР https://www.facebook.com/academy.mvr.bg

 

 

Напомняме Ви, че документите на  кандидатите от гр. София ще се приемат само в сградата на СДВР, а не в районните управления на МВР, както беше обявено предварително. Желаем Ви успех!

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

 

 Ректорат - факултет "Полиция", отдел "Учебна и информационна дейност" 

   тел.: 02/ 98 29 314,  98 29 238  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Младост-4", бул. Александър Малинов №1 - Карта

 

 Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

 тел.: 02/ 98 21 075  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Илинден", ул. „Пиротска” № 171 - Карта 

 

 

 

Снимки