Навигация

Прием

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
       Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба.

 

 

РЕКТОР  

     ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

Прием ОНС "Доктор" 2015г.

 

Наредба № 8121 з - 411/14.04.2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2015/2016 година

 

График за специализиран подбор

 

Заповед за определяне броя на местата за прием и таксите за кандидатстване и обучение

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ 

 

Условия и ред за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Изисквания за явяване на специализиран подбор

Нормативи за физическа годност

Конкурсни изпити

Балообразуване, класиране и записване

Банкови сметки

Такси за кандидатстване и обучение съгласно ПМС 104/28.04.2015 г. обнародвано в ДВ бр. 33, 08.05.2015 г.

Програми за изпитните тестове ОКС "Магистър"

Допълнително класиране за ОКС "магистър" - задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

СВОБОДНИ МЕСТА – ПРИЕМ ЗА УЧ. 2015/2016 г.ОКС „МАГИСТЪР“, задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС „МАГИСТЪР”, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СТУДЕНТИ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 3 ЗВО, СПЕЦИАЛНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД” В АКАДЕМИЯТА НА МВР - 2015 Г.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД" - ОКС "МАГИСТЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПО ЧЛ.21, АЛ.3 ОТ ЗВО

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД" - ОКС "БАКАЛАВЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА"ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОКС"МАГИСТЪР"

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ОКС "МАГИСТЪР"

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОКС "МАГИСТЪР"

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ  - ОКС "МАГИСТЪР"

 РЕЗУЛТАТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДБОР ПРЕЗ 2015 Г.

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

 

 Ректорат и факултет "Полиция"

   тел.: 02/ 98 29 250,  98 29 275  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Младост-4", бул. Александър Малинов №1 - Карта

 

 Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

 тел.: 02/ 98 21 075  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Илинден", ул. „Пиротска” № 171 - Карта 

 

 Ректорат - отдел "Учебна и информационна дейност"

 тел.: 02/ 98 29 308  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Младост-4", бул. Александър Малинов №1 - Карта