Навигация

Вестник "Следа"

Център за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване гр. Варна при Академията на МВР

ЦСПП по ПБС гр. Варна при Академията на МВР е създаден през 1969 г. с наименование Сержантска школа ,,Противопожарна охрана” - гр. Варна. Основна задача на школата е професионално да подготвя изпълнителския състав на ,,Управление Противопожарна охрана” - МВР гр. София.

Използвана е базата на Районна противопожарна охрана във Варна и наети помещения от Министерството на народната отбрана. Изборът за седалище на школата в гр. Варна се обосновава с наличието на големи индустриални и енергийни обекти, както и развитата транспортна и друга инфраструктура.
   През 1987 г. по стопански начин започва изграждане на собствена база на школата. В строителството вземат участие щатният състав на школата и обучаемите.
   През времето на своето съществуване школата е преименувана последователно в Сержантско училище ,,ПО”, ЦСПП по ,,Пожарна и аварийна безопасност”, “Център за специализация и професионална подготовка  по пожарна безопасност и защита на населението”, като е била на подчинение съответно на управление ,,Кадри” при МВР, Централно управление - ,,ПО” - МВР и Дирекция ,,Човешки ресурси” при МВР.
   Към момента “ЦСПП по ПБС” е в структурата на АМВР и в него работят 17 преподаватели и 33 служители - помощен и обслужващ персонал. 
   За провеждане на практическите занятия центъра разполага с 2 бр. пожарни автомобила с основно предназначение, 1 бр. автомобил /ГАЗ-66/ пригоден като аварийно-спасителен, автостълба,  линейка, два автобуса, моторни помпи и агрегати. В помощ на обучението са и две учебни кули за височинно спасяване и психополигон на територията на гр. Девня. 
    Материалната база включва: хотелска част; учебни зали; кухня и стол за хранене на обучаемите.
   От създаването си до днес в центъра са обучени над 13000 служители на ГД ”ПБС”- МВР. Обучението се извършва на базата на годишни план-графици и учебни планове съобразени с европейските норми и критерии.
     Съгласно утвърдените каталози в центъра се провеждат курсове за първоначално професионално обучение, за повишаване на професионалната квалификация, професионална специализация и актуализация на професионалната квалификация.
    Първият курс включва обучение за пожарникари, младши инструктори, водач на специален автомобил, водач на специален автомобил /и пожарникар/.
   Този вид обучение протича на два етапа - базов и специализационен и провеждане на практически стаж в структурните звена на ГД ”ПБС” – МВР.
   Курсът за повишаване професионалната квалификация подготвя командири на екип от пожарникари, от водачи на СА; началници на дежурна смяна от пожарникари, от водач на СА или от водач на СА, /той и пожарникар/; началници на дежурна смяна /диспечер/ от пожарникари, от водачи на СА или от водачи на СА /той и пожарникар; младши инструктори І степен от младши инструктори ІІ степен; младши инструктори І степен от пожарникари, от водачи на СА или от водачи на СА /той и пожарникар/.
   Курсът за професионална специализация подготвя пожарникари от младши инструктори ІІ степен или от водачи на СА; водачи на специален автомобил от пожарникари или от младши инструктори ІІ степен; младши инструктори ІІ степен от пожарникари, от водачи на СА или от водачи на СА, /той и пожарникар/; младши инструктори І степен от командири на екип или от началници на дежурна смяна; началници на дежурна смяна от командири на екип; началници на противопожарна служба от младши инструктори І степен.
   Актуализацията на професионалната квалификация се отнася до работа с подемни пожарни средства за водачи на СА или водачи на СА /той и пожарникар/; работа с моторни  агрегати; пожарникари - старши пожарникари /техници по газо-димо защитна служба/; пожарникари - старши пожарникари /диспечери/; водолазна подготовка; командир на спасителна лодка.

Под редакцията на курсант Валентина ЙОСИФОВА
Снимки: архив ЦСПП по ПБС - Варна