Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД " - ОКС "МАГИСТЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПО ЧЛ.21, АЛ.3 ОТ ЗВО

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД" - ОКС "БАКАЛАВЪР" - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, СУБСИДИРАНО ОТ ДЪРЖАВАТА

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА"ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОКС"МАГИСТЪР"

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ОКС "МАГИСТЪР"

 

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОКС "МАГИСТЪР"

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти