Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: [email protected]

 

 

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за втори семестър на учебната 2015/2016 г. за обучаваните в задочна форма за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“ и “МАГИСТЪР” във факултет “Полиция” по специалности

 

Разписание за ІІ семестър на учебната 2015/2016 г. - ОКС "бакалавър" по специалности

 

Разписание за ІІ семестър на учебната 2015/2016 г. - ОКС "магистър" по специалности

 

 

 

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти