Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785, e-mail: [email protected]

 

Академията на МВР запазва водещата си позиция в Рейтинговата система на висшите училища в Република България

Въпросник за държавен изпит по специални дисциплини за ОКС "бакалавър", специалност ППООР

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти