Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785, e-mail: [email protected]

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС "МАГИСТЪР"

 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

Въпросник за държавен изпит по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти