Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

  ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

  Покана за избор на независим финансов одитор

 

  ПРИЕМ ЗА ОНС "ДОКТОР"

 

 

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти