Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

  ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

  УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

  Резултати от тестове - ОКС "магистър"

 

  Наредба Із - 849/17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2014/2015

 

  Заповед Із-1169/27.05.2014г. относно: Определяне броя на местата за прием на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2014/2015 г.

 

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти