Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785, e-mail: [email protected]

 

График на учебния процес за учебната 2016/2017 г.занятията на студентите в задочна форма на обучение стартират на 08.09.2016 г.

 

Въпросник за държавен изпит по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти