Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785, e-mail: academy@mvr.bg

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА" София, 20-22 април 2017 г.

 

 

ПОКАНА ЗА ОСМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ И ИЗЛОЖБА,“ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ 2017” София, 6 - 7 април 2017 г. АКАДЕМИЯ НА МВР

 

 

График за защита на дипломни работи за ОКС "магистър"

 

Рецензии на дипломни работи за ОКС "магистър"

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти