Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785, e-mail: [email protected]

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА" София, 20-22 април 2017 г.

 

 

ПОКАНА ЗА ОСМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ И ИЗЛОЖБА,“ГРАЖДАНСКАТА БЕЗОПАСНОСТ 2017” София, 6 - 7 април 2017 г. АКАДЕМИЯ НА МВР

 

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти