Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785, e-mail: [email protected]

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР"

 

Първо класиране за специалностите за придобиване на ОКС "Бакалавър" в редовна форма на обучение

 

Първо класиране за специалностите за придобиване на ОКС "Бакалавър" в задочна форма на обучение

 

Резултати от теста по математика

 

Резултати от специализиран подбор

 

Въпросник за държавен изпит по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти