Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

 

 

 

   Позиция на АМВР в актуализираното за 2013 г. издание  на Рейтинговата система на висшите училища в България

 

 Важно съобщение относно кандидатстудентски прием за учебната 2014/2015 г.

 

 Заповед Рег. № І з - 287/19.02.2014

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти