Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

Наредба № 8121 з - 411/14.04.2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2015/2016 година

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти