Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: [email protected]

 

 

Прием на курсанти, студенти и докторанти

Работен семинар "Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществения ред" 

Ежегодни изпити за придобиване на сертификат за владеене на чужд език

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти