Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

Рецензии на дипломни работи ОКС "магистър" задочно обучение

 

Разпределение по факултетни номера за защита на дипломни работи, ОКС "магистър", задочна форма на обучение

 

Промяна на датите за защита на дипломни работи по специалност "Публична администрация"- ОКС "магистър"

 

Държавни изпитни комисии за защита на дипломни работи ОКС - "магистър". График за провеждане на защитите

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти