Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

 

Държавни изпитни комисии за защита на дипломни работи ОКС - "магистър". График за провеждане на защитите

 

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти