Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

 

 

 

Очни занятия за зимния семестър на учебната 2015 – 2016 година

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА"

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти