Навигация

Академия на МВР

ЗА ЕДНО ПО-СИГУРНО БЪДЕЩЕ

София, бул. Александър Малинов №1
тел.:  98 29 213
факс: 97 43 785
e-mail: academy@mvr.bg

 

 

 

 

 

Рецензии на дипломни работи - ОКС "Магистър"

 

График за защита на дипломни работи

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА"

 

Календар
Прием на курсанти, студенти и докторанти
Курсове и програми

Акценти